Projektēšana

Strādājam pēc standartiem  AD-Merkblatt 2000-N1 (Vācija) , EN13121 (Eiropa) , ASTM RTP 2000-1 (ASV), PLN-83 (Zviedrija) , DIN 16965 .

Veicam izstrādājumu aprēķinus atbilsoši klienta prasībām. Aprēķinos izmantojam FEM analīzes  metodi  programmās ANSYS vai  NASTRAN.

Rasējumus izstrādājam AutoCAD programmā.

Par materiālu pielietojamību klienta definātajai videi konsultējamies ar materiālu ražotājiem.