LIAA projekti

SIA”VENSTPILS COMPOSITES” IR NOSLĒDZIS LĪGUMU NR.L-ĀTA-15-3611
AR LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU PAR PROJEKTA
“SIA VENTSPILS COMPOSITES DALĪBA LTRK ORGANIZĒTAJĀS PLĀNOTAJĀS INDIVIDUĀLAJĀS VIZĪTĒS UZ KRIEVIJU UN ZVIEDRIJU”
ĪSTENOŠANU, KO LĪDZFINANSĒ EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS.

  SIA”VENSTPILS COMPOSITES” IR NOSLĒDZIS 22.07.2015 LĪGUMU NR.L-ĀTA-15-3084
AR LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU PAR PROJEKTA
“SIA VENTSPILS COMPOSITES INDIVIDUĀLĀ VIZĪTE UZ SOMIJU”
ĪSTENOŠANU, KO LĪDZFINANSĒ EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS.

SIA”VENSTPILS COMPOSITES” IR NOSLĒDZIS LĪGUMU NR.L-ĀTA-15-3436
AR LATVIJAS INVESTĪCIJU UN ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRU PAR PROJEKTA
“SIA VENTSPILS COMPOSITES DALĪBA LTRK ORGANIZĒTAJĀS INDIVIDUĀLAJĀS VIZĪTĒS UZ KRIEVIJU UN LIETUVU”
ĪSTENOŠANU, KO LĪDZFINANSĒ EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS.